Władysław Sikorski

Władysław Sikorski

Urodzony 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym. Ukończył studia na Politechnice Lwowskiej, a następnie w latach 1904-1905 odbył służbę wojskową w armii austro-węgierskiej. Następnie związał się z Polską Partią Socjalistyczną oraz tworzył konspiracyjny Związek Walki Czynnej oraz Związek Strzelecki. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej, jednak w 1918 roku jego oddział przeszedł na stronę rosyjską i połączył się z formacją Józefa Hallera. Po odzyskaniu niepodległości organizował odsiecz dla Lwowa broniącego się przed Ukraińcami.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej brał udział w wyprawie kijowskiej, Bitwie Warszawskiej oraz w walkach w okolicach Zamościa. W trakcie Bitwy Warszawskiej dowodził 5 Armią wchodzącą wkład Frontu Północnego. Jej wysiłek w boju miał kluczowe znaczenie dla Zwycięstwa w sierpniu 1920 roku. 

Niedługo po wojnie polsko-bolszewickiej Władysław Sikorski został premierem, jednak bardzo szybko znalazł się poza głównym nurtem polityki. W okresie II wojny światowej pełnił rolę premiera Rządu RP na uchodźctwie oraz Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych. Zginął w 1943 roku w katastrofie lotniczej na Gibraltarze. Niewyjaśnione okoliczności jego śmierci do dziś budzą kontrowersje.

Przewiń do góry